website CQ Nhà nước

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEBSITE

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đinh Văn Nghĩa)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • nghe nhạc

  liên kết

  CHUC_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf PGD2.jpg Video_Ma_tran_lam_tu_hinh_ve_but_chi__VnExpress.flv Moi_truong.flv Video__HD_ve_chan_dung.flv Choi_trau_10.flv Thien_nhien_hoang_da.flv Flash_chuc_mung_nam_moi_gui_tang_nghia.swf HAPPY_NEW_YEAR_2011.swf Mi_khung.flv Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Beat_YeuCaHatcom1.mp3 Bai_Ca_Tren_Nui__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Vet_Chan_Tron_Tren_Cat__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Vu_Khuc_Tinh_Yeu__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Tu_tao_nen_cho_anh.flv Huong_dan_Photoshop_Cat_ghepu_anh.flv Truong_Son_Dong__Truong_Son_Tay__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Song_Drak_Kroong_Mua_Xuan_Ve__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Dat_Nuoc_Tinh_Yeu__Beat_YeuCaHatcom.mp3 Ho_Tren_Nui__Beat_YeuCaHatcom.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  LIÊN KẾT CÁC BÁO

  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐÓNG GÓP TÀI NGUYÊN CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG LAI! HẸN GẶP LẠI

  lịch âm dương2

  Gốc > Văn thư - Lưu trữ >

  Kế hoạch văn thư lưu trữ

   


  KẾ HOẠCH

  Công tác văn thư, lưu trữ năm 2010

   

  Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Công văn số 75/VTLTNN-NVĐP ngày 01/02/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2010 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc           Trung ương; Công văn số 354/UBND-NC ngày 11/02/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2010. Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2010 như sau:

  I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  - Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ.

  - Tạo bước chuyển biến, đưa công tác văn thư, lưu trữ của các cấp, các ngành đi vào nề nếp và thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

  - Là cơ sở để các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2010.

  II/ NỘI DUNG

  Thời gian

  Nội dung công việc

  Đơn vị thực hiện

   

   

   

   

   

   

   

  Quý I/2010

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ theo Quyết định 13/2005/QĐ-BNV và Quyết định 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ

   

  Trường Tiểu học Mường Lai

  -Trình UBND Huyện Ban hành Quyết định về việc thu tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc Danh mục số 1 vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh năm 2010

   

  Phòng nội vụ Huyện

  - Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ 2010; Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2010; Bảng thời hạn bảo quản tài liệu; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ ( đối với đơn vị chưa ban hành hoặc đã ban hành nhưng chưa đúng quy định hoặc không còn phù hợp ).

   

  Trường Tiểu học Mường Lai

  - Xây dựng kế hoạch thu thập, chỉnh lý tài liệu tồn đọng

   

  Trường Tiểu học Mường Lai

  - Thống kê, lập danh mục tài liệu lưu trữ quý hiếm của trường tiểu học Mường Lai

   

  Trường Tiểu học Mường Lai

  - Cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ do tỉnh tổ chức, mở tại Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật của trường tiểu học Mường Lai

   

  Trường Tiểu học Mường Lai

   

   

   

   

   

   

   

  Quý II/2010

  -Trình UBND huyện Ban hành Danh mục số 2 các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh.

   

  Phòng nội vụ Huyện

  - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ công việc theo Danh mục hồ sơ cơ quan

   

  Trường Tiểu học Mường Lai

  - Tổ chức thực hiện kế hoạch thu thập, chỉnh lý tài liệu tồn đọng

   

  Trường Tiểu học Mường Lai

  - Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

   

  Phòng Nội vụ huyện

   

   

   

   

  Quý III/2010

   

   

  - Tổ chức thực hiện kế hoạch thu thập, chỉnh lý tài liệu tồn đọng

  Trường Tiểu học Mường Lai

  - Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

  Phòng Nội vụ huyện

   

   

  Quý IV/2010

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Danh mục số 1 giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh

   

  10 cơ quan, đơn vị có tên trong Danh sách  ( theo Quyết định 60/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của UBND tỉnh Yên Bái )

  - Hoàn thành kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng

   

  Trường Tiểu học Mường Lai

  - Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

   

  Phòng Nội vụ huyện

  - Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2010

   

  Trường Tiểu học Mường Lai

  - Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ Báo cáo thống kê cơ sở, báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ

   

  Phòng Nội vụ huyện

  - Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đánh giá kết quả công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng và Kỷ niệm 65 năm truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946-03/01/2011)

  Trường Tiểu học Mường Lai

   

  III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            Căn cứ vào nội dung trên, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, trường học xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ năm 2010.

            Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để cùng thống nhất hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

           

  Nơi nhận:                                                            

  - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

  - UBND các huyện, thành phố;

  - Phòng Nội vụ Huyện

  - Trung tâm Lưu trữ Huyện

  - Lưu: VT, QLVTLT.

  Người lập

   

   

   

   

   

  Mạc Anh Tuấn


  Nhắn tin cho tác giả
  Mạc Anh Tuấn @ 22:05 20/04/2011
  Số lượt xem: 2199
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói về mô hình trường tiểu học mới